Vážení zákazníci,  naše kamenná prodejna otevřena v pracovní dny 9-12, 13-16 hod.
Eshop stále  funguje, 

 

KONTAKTY

Štěpán Rybníček - šicí stroje
Pražská 58
54301 Vrchlabí
tel: +420 499423560
fax: +420 499423560
info@sicistrojecz.cz

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 3 280 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 6 566 Kč
skladem
naše cena 6 Kč
skladem

Kontakty + Servis
Kontaktní informace

Štěpán Rybníček - Šicí stroje - servis a prodej

Pražská 58

54301 Vrchlabí

Otevírací doba prodejny:
Po - Pá  9-12 a 13-16 hod.

 
 tel: +420 499423560
fax: +420 499423560

e-mail: info@sicistrojecz.cz

Ič : 69161411

 

">

Kontakt
Jméno: *
E-mail: *
Telefon:
Text dotazu:
Opište text z obrázku: *
captcha
 
 
Servis

Záruční servis -  provádíme na všechny námi prodané šicí stroje

 

Pozáruční servis  - provádíme na jakékoliv šicí  stroje  

ceny viz ceník prací : 

INFORMAČNÍ CENÍK OPRAV A ÚDRŽBY ŠICÍCH STROJŮ

                            PLATNÝ OD 1.9.2021

                                   obor: 921 14

vydává:

SDRUŽENÍ MECHANIKŮ STROJŮ PRO TEXTILNÍ A KONFEKČNÍ VÝROBU

Pražská 58, 543 01 Vrchlabí

www.sdruzenimechaniku.cz

 

Ceny v tomto ceníku jsou pouze orientační, proto se mohou lišit.

 

OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ PRO DOMÁCNOST

Při opravách expres nebo na počkání, může být po dohodě

se zákazníkem k cenám účtován příplatek až 50%.

   

 1. Příjem stroje do opravy, předvedení 120,-

a předání po opravě

 1. Zjištění závady 75,-
 2. Demontáž a montáž krytů stroje                 150,-
 3. Demontáž a montáž přední části stroje 150,-
 4. Demontáž a montáž spodní části stroje 210,-
 5. Demontáž a montáž horní části stroje 320,-
 6. Oprava ručního kola 120,-
 7. Čištění bez povrchu 120,-
 8. Čištění celkové 180,-
 9. Lázeň a čištění dílců stroje 600,-
 10. Vyrovnání a zaleštění stehové desky 75,-
 11. Seřízení patkové tyče 75,-
 12. Vyhlazení a vyrovnání niťové páky a vodiče nití 180,-
 13. Oprava horního napínače nití 150,-
 14. Seřízení a vyrovnání jehelní tyče a seřízení rámu                 135,-
 15. Vyjmutí utrženého šroubu a oprava závitu                 120,-
 16. Oprava navíječe nití 120,-
 17. Uvolnění zadřených nebo zalepených funkcí 240,-
 18. Demontáž a montáž chapače                                 195,-
 19. Seřízení chapače                 135,-
 20. Oprava cívkového pouzdra 75,-
 21. Promazání speciálním olejem 105,-
 22. Výměna převodového pásu s demontáží hřídelí 1385,-
 23. Výměna převodového pásu bez demontáže hřídelí                 240,-

 

 

 

 

 

 1. Vymezení vůle stroje                                                320,-
 2. Výměna, oprava nebo seřízení podavače                 105,-
 3. Úprava držáku středu nebo výměna planžety 105,-

               unašeče chapače

 1. Výměna nebo napnutí řemenu 60,-
 2. Seřízení rozpichu                 120,-
 3. Výměna elektrického vypínače u stroje 105,-
 4. Oprava regulátoru délky stehu včetně seřízení 150,-
 5. Oprava a seřízení programátoru                 435,-
 6. Oprava a seřízení automatu vyšívání 345,-

              se zpětným stehem

 1. Oprava a seřízení vyšívání dírky 360,-
 2. Oprava a seřízení nožního spouštěče 215,-
 3. Výměna vnitřního hnacího řemenu                 150,-

včetně seřízení

 1. Výměna elektrického motoru vnějšího 120,-

+ připojení světla

 1. Výměna elektrického motoru zabudovaného                               320,-

ve stroji

 1. Oprava elektrického motoru                  od           395,-     
 2. Výměna el. desek 240,-
 3. Měření izolačního stavu stroje po opravě                 105,-
 4. Celkové časování stroje 180,-
 5. Vyhledání a odstranění hluku 180,-
 6. Seřízení a zašití 120,-

 

 

 

 

 

 

 

OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ OBNITKOVACÍCH

PRO DOMÁCNOST (overlock)

 1. Příjem, vydání a předvedení stroje                 180,-
 2. Seřizování kličkovačů 515,-
 3. Čištění a promazání stroje                 600,-
 4. Broušení a ustavení nožů                 210,-
 5. Seřízení funkce stroje 900,-
 6. Oprava nebo seřízení napínačů                 300,-
 7. Vymezení vůlí stroje 300,-
 8. Výměna nebo napnutí řemenu 105,-
 9. Seřízení a zašití opraveného stroje                 260,-

 

GENERÁLNÍ OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ

 1. Jednoduché stroje pro domácnost                 3375,-

s rovným a klikatým stehem, chapač

rotační i kývavý

 1. Průmyslové stroje s rovným stehem, 4955,-   

bez odstřihu

 1. Průmyslové stroje s rovným stehem, 6945,-

s odstřihem

 1. Kožešnické stroje 10115,-
 2. Obuvnické, cylindrické a jim podobné stroje 7140,-
 3. Sedlářské, čalounické, ploché a                 9125,-

ramenové stroje

 1. Brašnářské, levo i pravoramenné a jim 5355,-

podobné stroje

 1. Dírkovací stroje prádlové                 10320,-
 2. Dírkovací stroje konfekční 49590,-
 3. Knoflíkové stroje                 17635,-
 4. Stroje se stehem řetízkovým, dvou a třínitné                 9720,-
 5. Stroje čtyř a vícenitné 11700,-

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny v Kč. Jsou informativní a vztahují se na záruční a mimozáruční opravy předmětů v tomto ceníku uvedených, tuzemské i zahraniční výroby.
 2. Dodavatel opravy může pro stanovení ceny opravy použít rovněž hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 690,- Kč za jednu pracovní hodinu. Celková spotřeba času se pak počítá na čtvrthodiny, přičemž se počítá každá, i jen započatá, čtvrthodina.
 3. Ceny v tomto ceníku uvedené jsou stanoveny za opravy prováděné jak v dílně, tak i externě a zahrnují pouze hodnotu výkonů (práce). K uvedeným cenám se připočítává hodnota skutečně spotřebovaného materiálu, náhradních dílů a DPH 21% (u plátců DPH).
 4. Hodnota režijního materiálu (mazadla, svářecí materiál, čistící prostředky, šicí materiál k vyzkoušení stroje, potřebné doklady) je v cenách výkonů zahrnuta a nelze ji proto připočítávat zvlášť.
 5. K cenám externích oprav se připočítávají náklady na cestovné a ztráta času pracovníků provádějících opravy a náklady na dopravu materiálu a nářadí potřebného k provedení opravy. Ztráta času se počítá 400,- Kč za každou hodinu, kdy dodavatel prokazatelně nemůže provádět opravu, přičemž se počítá každá, i jen započatá čtvrthodina.
 6. Při opravě sjednané do 24 hodin se připočítává smluvní příplatek.
 7. Náhrada na dopravu při použití vlastního motorového vozidla se počítá za každý kilometr jízdy podle Zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách. K této hodnotě se připočítává ztrátový čas pracovníků provádějících opravu následovně:

- za každou 1 hodinu jízdy   400,- Kč (počítáno po čtvrthodinách)

 1. Dopraví-li dodavatel opravy na přání zákazníka předmět opravy do dílny nebo po opravě zpět k zákazníkovi, má nárok na zúčtování nákladů na dopravu podle výše uvedených bodů 5 nebo 6.
 2. V případech, kdy oprava nemohla být prokazatelně provedena, popřípadě předmět opravy nemohl být prokazatelně podle přání zákazníka u něho vyzvednut nebo po opravě jemu předán, má dodavatel opravy právo na úhradu nákladů tímto jemu vzniklých.
 3. Při sjednávání zakázky (uzavírání smlouvy) je dodavatel opravy povinen vydat písemný doklad, kde je uvedeno zejména - datum příjmu opravy, druh závady, dodací lhůta, cena opravy a popřípadě další náležitosti. Není-li možno při sjednávání zakázky určit cenu opravy přesnou částkou, musí být určena alespoň odhadem. Zjistí-li dodavatel opravy dodatečně, že bude nutno cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen zákazníka o této skutečnosti vyrozumět. Za podstatné překročení odhadem určené ceny se pro účely tohoto ceníku považuje:
 4. a) u částky do 1.000 Kč více jak 20% z účtované částky
 5. b) u částky nad 1.000 Kč více jak 10% z účtované částky

Ceny opravy je také možno stanovit konkrétní dohodou mezi dodavatelem opravy a zákazníkem o výši ceny. Zde se pak jedná vždy o cenu včetně případných dalších nákladů (náhradní díly, doprava, cestovné, režie apod.) a nelze tedy tyto další náklady zvlášť připočítávat. Pokud i u takto stanovené ceny zjistí dodavatel opravy dodatečně potřebu tuto cenu podstatně překročit, postupuje se shodně jako u výše popsaného případu.

 1. Dodavatel opravy je povinen při sjednávání opravy vhodným způsobem informovat zákazníka o platných cenách. V provozovnách a sběrnách, které přijímají a vydávají opravy, musí být k dispozici platný ceník oprav.
 2. Dodavatel opravy je povinen při předávání opraveného předmětu opravy zpět k zákazníkovi vystavit fakturu nebo účtenku. Ta musí obsahovat, nejedná-li se o cenu sjednanou dohodou, takový rozpis celkově účtované ceny, aby bylo možno podle ní provést kontrolu rozsahu provedených prací, dodaného materiálu i dalších možných nákladů a prokázat tak správnost celkově účtované ceny.
 3. U mimozáručních oprav je dodavatel opravy povinen spolu s opraveným předmětem opravy zákazníkovi vrátit veškeré vyměněné díly s výjimkou dílů opravených výměnným způsobem (renovování dílů).
 4. Záruční doba pro opravy poskytované občanům i organizacím podle tohoto ceníku činí 3 měsíce na práci a 6 měsíců na materiál ode dne předání předmětu opravy zákazníkovi