Odmítnout vše můžete zde.

 

 

Vážení zákazníci,  naše kamenná prodejna otevřena v pracovní dny 9-12, 13-16 hod.
Eshop stále  funguje,  servis přijímá opravy bez omezení

 

KONTAKTY

Štěpán Rybníček - šicí stroje
Pražská 58
54301 Vrchlabí
tel: +420 499423560
fax: +420 499423560
info@sicistrojecz.cz

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 7 990 Kč
skladem
naše cena 14 450 Kč
skladem
naše cena 2 799 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 7 990 Kč
skladem
naše cena 9 690 Kč
skladem
naše cena 10 Kč
skladem

Ochrana osobních údajů e-shopu ………

Ochrana údajů o kupujícím - GDPR 

 

Více o ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 naleznete zde: 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 

 

Souhlasím s tím, aby společnost Štěpán Rybníček - obchod www.sicistrojecz.cz se sídlem Pražská 58, 543 01 Vrchlabí, IČ: 69161411 (dále jen „správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje: 

 

•Jméno a příjmení, 

•e-mail (dále jen „osobní údaje“)

 

1.Výše uvedené údaje bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas. Tento souhlas je dáván na dobu pěti let. Osoba poskytující tento souhlas bere na vědomí, že správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti souhlasu. 

 

2.Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. 

 

3.Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Štěpán Rybníček - obchod www.sicistrojecz.cz se sídlem Pražská 58, 543 01 Vrchlabí nebo na info@sicistrojecz.cz

4.Společnost Štěpán Rybníček informuje své zákazníky, že mají právo: 

1.získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

2.aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

3.aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. 

4.aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

5.aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci. 

6.vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce. 

7.v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace 

 

Souhlasím s tím, aby společnost Štěpán Rybníček - obchod www.sicistrojecz.cz se sídlem Pražská 58, 543 01 Vrchlabí, (dále jen „správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje: 

 

•Jméno a příjmení, 

•adresa, 

•telefonní číslo, 

•e-mail, 

•v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen „osobní údaje“) 

1.Výše uvedené údaje bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas. Tento souhlas je dáván na dobu pěti let. Osoba poskytující tento souhlas bere na vědomí, že správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti souhlasu. 

2.Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. 

3.Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Štěpán Rybníček - obchod www.sicistrojecz.cz se sídlem Pražská 58, 543 01 Vrchlabí, nebo info@sicistrojecz.cz

4.Společnost Štěpán Rybníček informuje své zákazníky, že mají právo: 

1.získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

2.aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

3.aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. 

4.aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

5.aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci. 

6.vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce. 

7.v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Pro správné fungování našeho e-shopu www.sicistrojecz.cz musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Štěpán Rybníček. Veškeré informace týkající se tohoto subjektu naleznete na stránce kontakty. 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

•Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací 

•Abychom Vám mohli odeslat objednávku a zajistit bezproblémové vyřešení vašich případných dotázů či reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací a korespondenční adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (platba pouze převodem nebo při reklamaci), objednané zboží a jeho cenu. 

•Právním důvodem tohoto zpracování je plnění obchodní smlouvy, která byla uzavřena dobrovolně a bez nátlaku. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 5ti let. 

•Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoliv odvolat. 

•Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou: (Google, Seznam, Mailerlite (newslettery), ThePay (online platební brána), Heureka